Får eldre med utviklingshemning god nok helseoppfølging? - Aldring og helse