Får eldre med utviklingshemning god nok helseoppfølging? - Nasjonalt senter for aldring og helse