Kontaktpersoner i pårørendetiltakene

Tilskuddsordningen for pårørendeskoler og samtalegrupper

Arnhild Dahle (Søknader, kriterier, utbetalinger)

Kirsti Hotvedt (Søknader, kriterier)

Nina Kvalheim (Søknader, rapporter)

Prosjektledere

Møteplass for mestring: Marit Fossberg

Tid til å være ung?: Celine Haaland-Johansen

Hvem ser meg? Sommerleir: Kirsti Hotvedt og Celine Haaland-Johansen

Seminarer/E-læringskurs: Kirsti Hotvedt, Inger Molvik, Marit Fossberg og Celine Haaland-Johansen

Bestilling av informasjonsmateriell

Temakoffert, brosjyremateriell mm.: Anne Bugge

Nettsider

Aldring og helses pårørendesider

Hvemsermeg.no

Tidtilåværeung.no