Etablering og drift av pårørendeskoler

Pårørendeskole er en kursmodell der pårørende gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får informasjon og støtte til å møte praktiske og følelsesmessige omstillinger og utfordringene som følger med omsorgen for en person med demens.

Evaluering av kurs over hele landet viser at pårørende vurderer at deltakelsen er til hjelp og støtte. Kommuner, spesialisthelsetjeneste, høgskoler, frivillige organisasjoner og andre lokale ressurser kan bidra på ulike nivåer i etablering og drift av pårørendeskole. Mange steder vil det være hensiktsmessig med interkommunalt samarbeid.

Det er utarbeidet en håndbok for etablering og drift av pårørendeskoler. Her gis mange praktiske råd og henvisninger til nyttige lenker og maler. Du kan lese håndboken og laste den ned som PDF her.

E-læringskurs: Etablering og drift av pårørendeskole

Maler for etablering og drift av pårørendeskoler