Delirium blant personer med utviklingshemning - Nasjonalt senter for aldring og helse

Delirium blant personer med utviklingshemning

Delirium er en tilstand som karakteriseres ved akutte forandringer i kognitiv funksjon, oppmerksomhet og bevissthet som følge av en eller flere fysiologiske påkjenninger Forandringene kan variere i intensitet i løpet av døgnet og avviker fra hvordan personen er til vanlig.

Hva er delirium?

Delirium er en akutt forvirringstilstand. Personer med delirium kan få en rekke symptomer, slik som forstyrret våkenhet og oppmerksomhet (bevissthet), orientering, tanker, hukommelse og atferd.

Delirium har ofte et svingende forløp, og en kan se store variasjoner i symptombildet i løpet av døgnet. Vrangforestillinger kan for eksempel komme og gå, og personen kan veksle mellom å være inaktiv og veldig utagerende.

Det er ressurskrevende og utfordrende for helsevesenet når en person får delirium, og det medfører ofte mye plager for den som er rammet. Derfor er det svært viktig å oppdage og behandle delirium.

Når en leter etter informasjon som handler om delirium hos voksne og eldre personer med utviklingshemning finner vi ingenting. Av og til blir delirium omtalt i artikler som omhandler psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning. Men det finnes ingen grunn til å tro at delirium ikke forkommer blandt personer med utviklingshemning.

Typiske tegn

Typiske tegn kan være agitering og sterk forvirring. Men personer som sover usedvanlig mye, har problemer med å følge instruksjoner, svarer kort på tiltale eller sovner under samtalen, kan også ha delirium.

En person kan ha delirium hvis personen plutselig:

  • Blir forvirret
  • Ikke kan gjøre rede for seg
  • Får vrangforestillinger, for eksempel paranoide tanker
  • Ser ting som ikke er der
  • Oppfører seg utagerende (hyperaktivt delirium), eller blir helt slapp og «borte» (hypoaktivt delirium)
  • Får en forstyrret døgnrytme

Årsaker

Årsaker kan være mangel på søvn, medikamentforgiftning, sansesvikt, full tarm eller blære, mangel på ernæring.

Behandling

Behandling kan være å tilføre oksygen. Ernæring og væskebalanse må korrigeres, tarm- og blærefunksjon må sjekkes og eventuelt tømmes, justere medisiner, gi god smertelindring, behandle infeksjoner og rette opp søvnforstyrrelser.

Aldring og helse har utviklet en egen side som omhandler delirium og delirium ved Covid-19.

Les mer om delirium og se lynkurs