23.-24.september 2024, Radisson Blu Plaza hotel, Oslo Skandinavisk lederkonferanse

Fremtidens demensomsorg – lederskapets betydelse

Velkommen til Skandinavisk lederkonferanse

Kjære ledere og kolleger som jobber innen demensomsorgen i de skandinaviske landene! Det er en glede å kunne ønske velkommen til Skandinavisk lederkonferanse, den sjette i rekken, som denne gangen arrangeres i Oslo.

Tema for konferansen er: Fremtidens demensomsorg – lederskapets betydelse. Å rekruttere, utvikle og beholde godt kvalifisert personale som kan sikre trygge og gode tjenester til personer med demens og deres pårørende, vil være en av de største utfordringene i årene som kommer. Vi vil sette søkelys på hvordan ledere kan jobbe målrettet for å oppnå dette. Vi vil vektlegge temaer som personsentrert ledelse og ivaretakelse av personalet.  Som deltaker vil du få mulighet til å dele egne erfaringer i en posterutstilling, og du inviteres til dialog og diskusjon i workshops og parallelle sesjoner. Konferansen vil gi deg faglig påfyll om å tenke fremtidsrettet og inspirere deg i arbeidet som leder i en viktig helse- og omsorgstjeneste.

Sett av tiden og bli med på den viktigste møtearenaen for ledere innen demensomsorgen i de skandinaviske landene. Det er av større
betydning enn noen gang å møtes, dele erfaringer og bli inspirert gjennom kollegial støtte fra andre ledere innen samme felt!

Programmet utvikles av en felles skandinavisk programkomite med deltakelse fra Svensk demenscentrum, Nasjonalt videnscenter
for demens i Danmark og Nasjonalt senter for aldring og helse i Norge.

Vil du dele et kvalitetsprosjekt fra din arbeidsplass med flere på konferansen?

På dag én av konferansen inviterer vi deltakere som har gjennomført et kvalitetsprosjekt eller forbedringsarbeid i egen kommune, til å vise fram og dele sine erfaringer i en utstilling.

Prosjektene som deles kan være kommunale utviklingsprosjekter, kvalitetsarbeid, kompetanseutvikling av personalet, forskningsprosjekter eller liknende. Det stilles ikke krav til faglig innhold eller hvordan data blir presentert, men det er viktig at prosjektet viser til resultater og at det som ble gjennomført kom personer med demens til gode.

Prosjektutstillingen foregår som en egen sesjon i en minglepause på dag én, mandag 23. september. Det legges opp til at de som stiller ut forteller om sine erfaringer til andre deltakere. Vi ønsker oss en utstilling med postere eller roll-up. De som velger å presentere prosjektet som poster kan enten benytte papir eller elektronisk format.  

De som ønsker å bidra i utstillingen må sende inn abstrakt for vurdering innen 15. august 2024. Abstraktet skal presentere innholdet i prosjektet eller forskningen. Abstraktet skal være på svensk, dansk, norsk eller engelsk og på maks 200 ord. Avhengig av interesse forbeholder komiteen seg til å velge hvilke som får presentere. 

Send til: lene.kristiansen@aldringoghelse.no

Last ned flyer på svensk

Last ned flyer på dansk

last ned flyer på norsk