Velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt/demens