Livskvalitet for personer med demenssykdom - sett i et livsløpsperspektiv. En narrativ tilnærming basert på pårørendes fortellinger. - Nasjonalt senter for aldring og helse

Livskvalitet for personer med demenssykdom – sett i et livsløpsperspektiv. En narrativ tilnærming basert på pårørendes fortellinger.