Konsekvens av sosial isolasjon: Variasjon på tvers av landegrenser - Nasjonalt senter for aldring og helse

Konsekvens av sosial isolasjon: Variasjon på tvers av landegrenser

Forskning fra flere land finner at det er en sammenheng mellom sosial isolasjon og økte psykiske helseutfordringer. De negative konsekvensene av sosial isolasjon ser imidlertid ut til å kunne bli moderert av en tydelig smittevernstrategi.

Kim and Jung (2020) presenterer data fra en tverrsnittstudie gjennomført i 62 land, med til sammen 13.660 deltagere 55 år og eldre. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i mars og april 2020.

De finner en tydelig sammenheng mellom sosial isolasjon og økte psykiske helse- utfordringer i befolkningen, på tvers av landegrenser. Denne sammenhengen er sterkere i land med flere koronadødsfall, svakere statlig styring og høyere nivå av globalisering.

Den negative påvirkningen ved isolasjon er mindre sterk der det er en opplevelse av at det er iverksatt smitteverntiltak som fungerer. Det anslås at sterkere politisk styring skaper større trygghet i befolkningen, som igjen reduserer de negative konsekvensene av isolasjon.

Litteratur:

Kim, H. H., & Jung, J. H. (2020). Social Isolation and Psychological Distress During the COVID-19 Pandemic: A Cross-National Analysis. Gerontologist. doi:10.1093/geront/gnaa168