Eldre innvandrere - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Eldre innvandrere

På denne siden har vi samlet informasjon om koronaviruset for deg som er innvandrer og for deg som skal yte helse- og omsorgstjenester til personer med en annen språkbakgrunn enn norsk. Her finner du også materiale som kan skrives ut for å informere eldre med innvandrerbakgrunn.

Personer født utenfor Norge har vært overrepresentert blant de med påvist koronasmitte. For å nå fram til hele befolkningen er det nå utarbeidet informasjon på flere forskjellige språk.

Aldring og helse har vært med på å lage informasjonsmateriell, og har funnet fram til informasjon som er kvalitetssikret, som kan brukes av ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenestene.

Anbefalinger til godt smittevern og tips og råd til en god hverdag i koronatiden

Informasjonsbrosjyre og informasjonsfilm på språkene somali, urdu, arabisk, vietnamesisk, bosnisk og polsk, samt veileder for samtalestøtte på norsk.

Tilpasset informasjon, for å ivareta dem som av ulike grunner, som for eksempel manglende språklige eller digitale forutsetninger, ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler. Her finner du også veileder på norsk, en samtalestøtte til deg som er pårørende, frivillig eller helsearbeider.

Klikk her for informasjonsbrosjyre om koronaviruset på somali, urdu, arabisk, vietnamesisk, bosnisk og polsk, samt veileder

Hva er koronavirus?

Informasjonsark om koronaviruset på 24 ulike språk

Litt, mye eller helt avstand

– plakater på ulike språk til arbeidsplassen

Ved å holde avstand til andre bremser vi koronaviruset. Det finnes plakater som viser hvor mye avstand du skal holde til andre mennesker for ikke å bli smittet selv – og for at du ikke skal smitte andre. Plakatene kan lastes ned og skrives ut på en rekke aktuelle språk.

Last ned plakater om litt, mye eller helt avstand på mange aktuelle språk (Folkehelseinstituttet)

Når skal man holde seg hjemme, og hvilke regler gjelder?

Videoer og plakater om karantene og isolasjon på flere forskjellige språk

Her finner du informasjon om hjemmekarantene og isolasjon oversatt til forskjellige språk.

Videoer om karantene og isolasjon på flere språk (Folkehelseinstituttet)

Informasjonsark om regler for hjemmekarantene og isolasjon på aktuelt språk. (Folkehelseinstituttet)

Spørsmål og svar om koronavirus

– lydfiler og informasjon på ulike språk

Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet har samlet spørsmål fra sine nettverk for innvandrerhelse. Spørsmål og svar om koronavirus er oversatt til flere språk, og publisert både som tekster og lydfiler.

Gå til siden med spørsmål og svar om koronavirus.


Riktig bruk av munnbind

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har publisert informasjonsark og videoer på flere språk om riktig bruk av munnbind.

Last ned plakater om bruk av munnbind på flere språk (Folkehelseinstituttet)
Last ned plakater og se videoer om bruk av munnbind på flere språk (Helsedirektoratet)

Om karantene og isolasjon

Folkehelseinstituttet har spilt inn informasjonsvideoer om hjemmekarantene og isolasjon på norsk, engelsk, fransk, arabisk. somali, urdu, tigrinja, dari, pashto, polsk, punjab, sorani, swahili, vietnamesisk og tegnspråk.
Se videoen om hjemmekarantene og isolasjon her

Andre nettsteder med informasjon om koronaviruset på flere språk

Informasjon på ulike språk (covid-19). Helsedirektoratet

Informasjon om koronaviruset fra Helsedirektoratet (Norwegian Directorate of Health)

Informasjon om korona på andre språk. Helsenorge.no

Brosjyrer, videoer og informasjon om korona og hvordan du kan unngå å bli smittet.

Koronavirus – temaside. Folkehelseinstituttet

Temaside med informasjon fra Folkehelseinstituttet (Norwegian Institute of Public Health)

Koronasituasjonen. Regjeringen.no

Den norske regjeringens informasjon om koronaviruset (Government.no)

Koronainformasjon på flere språk

Aktuell informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre på ulike språk (IMDi).

Informasjon fra frivillige organisasjoner

Om korona på flere språk og i ulike formater

Plakater, filmer og annen relevant informasjon om koronasituasjonen på flere språk (Sanitetskvinnene).

Om korona på flere språk og i ulike formater

Om smittevern for innvandrere med bl.a. Erna Solberg

Om korona og smittevern for innvandre i samarbeid med bl.a. statsminister Erna Solberg (Caritas)

Koronainformasjon til innvandrere i samarbeid med statsminister Erna Solberg

Nyheter om koronaviruset på flere språk

NRK bringer de siste nyhetene om koronasituasjonen i Norge på flere språk.
Se siste nytt om koronaviruset på NRK