Nedlastbare ressurser - Nasjonalt senter for aldring og helse

Nedlastbare ressurser

På denne siden finner du materiell du kan laste ned og skrive ut. Heftene og plakatene er beregnet på personer med demens og deres pårørende, og kan egne seg godt på sykehjemsavdeling, i hjemmetjenesten eller i hjemmet.

Hefter

Hefter med utfyllende informasjon. Finnes i både digitalversjon og en utskriftsversjon. Utskriftsversjonen skrives ut på en vanlig skriver og brettes på midten.

Gode råd om koronaviruset, hvordan hindre smitte

Eldre og syke mennesker er særlig utsatt når det gjelder koronaviruset. Derfor er det viktig å ta forhåndsregler.

Last ned heftet (utskriftsversjon)

Last ned heftet (digital versjon)

Plakater

Plakater til utskrift på vanlig hjemmeskriver.

Gode råd for en aktiv hverdag

Tips til hvordan en kan holde seg fysisk og mentalt aktiv under koronapandemien.

Last ned plakaten

Gode råd, hvordan hindre smitte

Eldre og syke mennesker er spesielt utsatt for koronasmitte. Derfor er det viktig med smittevern.

Last ned plakaten

Håndvask

Riktig håndvask er noe av det viktigste vi gjør for å forhindre smitte.

Last ned plakaten