Alle kurs

E-læring

Palliasjon og demens – Legemodul

Kurs i palliasjon og demens for leger som jobber i kommunehelsetjenesten.

Gå til kurset

Kurset tar for seg demensforløpet, palliasjon, fohåndssamtaler, kartlegging og symptomlindring hos personer med demens i hele sykdomsfasen.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Kurs og konferanser"

Fant ingen kurs med valgte filter