Palliasjon og demens – Legemodul - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

E-læring

Palliasjon og demens – Legemodul

Kurs i palliasjon og demens for leger som jobber i kommunehelsetjenesten.

Gå til kurset*

* Krevet innlogging via IDporten for utstedelse av kursbevis.

Kurset tar for seg demensforløpet, palliasjon, fohåndssamtaler, kartlegging og symptomlindring hos personer med demens i hele sykdomsfasen.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kursbevis

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter