Hukommelsesstimulerende terapi, gruppelederkurs i HST - Aldring og helse
Alle kurs

Digitale kurs våren 2021

Hukommelsesstimulerende terapi, gruppelederkurs i HST

Dette kurset retter seg mot helsepersonell som ønsker å lære og lede grupper med hukommelsesstimulerende terapi for personer med demens.

Gå til kurset

Dette er det første landsdekkende kurset for opplæring av gruppeledere, og vi anbefaler at minst to fra hver arbeidsplass deltar på kurset, slik at HST blir mulig å gjennomføre med to gruppeledere, slik metoden krever. Etter gjennomgått kurs er det forventet at deltakerne kan starte opp og lede HST-grupper med personer med demens på dagaktivitetssentra, omsorgsboliger og sykehjem.

Hukommelsesstimulerende terapi – HST handler om å systematisk stimulere kognitive funksjoner hos personer med demens i mild og moderat fase av sykdommen.

Hukommelsesstimulerende terapi (på engelsk Cognitive stimulation therapy) er en metode utviklet i Storbritannia, og handler om å stimulere kognitive og sosiale funksjoner hos personer med mild til moderat grad av demens, fortrinnsvis i grupper à 5-8 deltakere.

Læringsform

Kurs

Fagområder

Demens

Kompetanse

Kurset søkes godkjent for spesialitetene i klinisksykepleie. Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs

Pris

1900,-