Drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til innvandrere med demens Drift av pårørendeskoler for pårørende til innvandrere med demensDrift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til innvandrere med demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Webinar via Teams 2.september 2021

Drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til innvandrere med demens

Målgruppen for webinaret er ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten som ønsker å etablere eller videreføre pårørendeskole eller samtalegruppe for pårørende til innvandrere med demens.

Gå til kurset
Læringsform

Digitalt

Fagområder

Demens

Kompetanse

Pris

Andre kurs og konferanser

Fant ingen kurs med valgte filter