Basal utredning av demens og kognitiv svikt - Aldring og helse
Alle kurs

Digitalt 24.-25. mars 2021

Basal utredning av demens og kognitiv svikt

Dette kurset tar for seg basal utredning av kognitiv svikt og demens, først og fremst hos hjemmeboende, men også hos personer som bor på sykehjem.

Gå til kurset

Kurset gir en god innføring i det reviderte verktøyet for basal utredning som gjennomføres av fastlege i samarbeid med hukommelsesteam/ kommunehelsetjenesten, og vil inneholde grunnleggende sykdomslære og innføring i bruk av anbefalte verktøy og metoder. Det legges også vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt, og videre oppfølging. Kurset vil inneholde forelesninger, praktiske øvelser og det vil bli rom for spørsmål og diskusjoner.

Kurset passer for alle som er involvert i basal utredning av demens: både leger og helse- og omsorgspersonell i hukommelsesteam, etc. Det er aktuelt for dem som er nye i dette feltet, men også for dem som har holdt på en stund og ønsker en oppdatering på feltet.

Læringsform

Digitalt

Fagområder

Demens

Kompetanse

Pris

3800;-

Andre tilbud innen området "Kurs og konferanser"

Fant ingen kurs med valgte filter