Akuttgeriatri for sykepleiere - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Oslo Kongressenter, Oslo 27. oktober 2021

Akuttgeriatri for sykepleiere

Hensikten med kurset er å gi deltagerne kunnskap og verktøy for å kunne ivareta den akutt syke geriatriske pasienten. Kurset vil ta for seg temaer som vurdering av sårbarhet, delirium og legemiddelbruk/polyfarmasi.

Gå til kurset
Læringsform

Forelesninger

Fagområder

Kompetanse

Pris

2300

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Torgeir Bruun Wyller
Spesialrådgiver