Inspirasjon til pårørende - Du er ikke alene - Aldring og helse

Inspirasjon til pårørende – Du er ikke alene

En jeg er glad i har fått demens omslag.jpg
Boka er skrevet av Pauline Boss. Den er oversatt til norsk av og med etterord av Ingunn Ulstein. Utgitt av Conflux AS, 2017.

Seniorforsker Reidun Ingebretsen v/ NOVA, OsloMet, gir faglig kommentar til boka «En jeg er glad i har fått demens – om å ta vare på seg selv som pårørende»

Les faglig kommentar her.