Videointervjuer fra Temakonferansen funksjonshemning og aldring - Nasjonalt senter for aldring og helse

Videointervjuer fra Temakonferansen funksjonshemning og aldring

Hjemmetjenestene for eldre i dag og i fremtiden

Nærmere 120 hadde tatt turen til Oslo kongressenter denne torsdagen i november. Det var temakonferanse om hvilke hjemmetjenester eldre med nedsatt funksjonsevne bør ha når levealderen øker og eldre skal bo hjemme lengre.

Det er et uttalt ønske fra politikerne at eldre skal bo hjemme lenger. Hva betyr dette for de eldre med nedsatt funksjonsevne? Det søkte man å finne et svar på gjennom dagen.

Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO snakker om morgendagens hjemmetjenester for eldre med nedsatt funksjonsevne,
Video: Lars Bull, reporter: Petter Hveem
Jardar Sørvoll fra OsloMet sier noe om hvilken boligpolitikk som skal til for å møte utfordringene med flere eldre med funksjonshemning i fremtiden. Video: Lars Bull, reporter: Petter Hveem