Hei
Hva refererer Kvistad til når han sier at MR-funn nå er del av de diagnostiske kriterier for Alzheimers sykdom/demens?