Sentre som deltar - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Sentre som deltar

 • Oslo Universitetssykehus Aker, geriatrisk poliklinikk
 • Bærum sykehus Vestre Viken, geriatrisk poliklinikk
 • Sykehuset i Vestfold, hukommelsesklinikken
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus, geriatrisk poliklinikk
 • Sykehuset Innlandet, alderspsykiatrisk avdeling, hukommelsesklinikk
 • Sykehuset Telemark, alderspsykiatrisk poliklinikk
 • Oslo Universitetssykehus Ullevål, hukommelsesklinikk
 • Diakonhjemmet sykehus, geriatrisk poliklinikk
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus, geriatrisk poliklinikk
 • Haugesund sjukehus, alderspsykiatrisk poliklinikk
 • Stavanger universitetssykehus, geriatrisk poliklinikk
 • Stavanger universitetssykehus, alderspsykiatrisk poliklinikk
 • Akershus universitetssykehus, alderspsykiatrisk poliklinikk
 • Sørlandet sykehus Arendal, geriatrisk poliklinikk
 • Eldremedisinsk poliklinikk ved Nordfjord Sjukehus
 • St. Olavs Hospital, geriatrisk poliklinikk
 • Haugesund sykehus, geriatrisk poliklinikk
 • NKS – Olaviken, alderspsykiatrisk og hukommelsesklinikk
 • Sykehuset Østford, geriatrisk poliklinikk
 • Haukeland universitetssykehus, alderspsykiatrisk poliklinikk
 • St. Olavs hospital, alderspsykiatrisk poliklinikk
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, geriatrisk poliklinikk
 • Sykehuset i Vestfold, geriatrisk poliklinikk
 • NKS – Kløveråsen, Bodø, hukommelsesklinikk
 • Finnmarkssykehuset Hammerfest, geriatrisk poliklinikk
 • Mo i Rana, geriatrisk poliklinikk
 • Sykehuset Levanger, alderspsykiatri, hukommelsesklinikk
 • Drammen sykehus; geriatrisk poliklinikk
 • Levanger sykehus, geriatrisk poliklinikk
 • Kongsberg sykehus, geriatrisk poliklinikk
 • Sykehuset Namsos, geriatrisk poliklinikk
 • Områdegeriatri Midt-Troms
 • Områdegeriatri Nord-Troms
 • Vikersund kurbad, geriatrisk poliklinikk
 • Harstad sykehus, geriatrisk poliklinikk
 • Betanien sykehus Bergen, geriatrisk poliklinikk
 • Kristiansund sykehus, geriatrisk poliklinikk
 • Finnmarkssykehuset, Karasjok, geriatrisk team
 • Blakstad sykehus, alderspsykiatrisk poliklinikk
 • Sørlandet sykehus, Kristiansand, alderspsykiatrisk poliklinikk
 • Ålesund sykehus, geriatrisk poliklinikk
 • Flekkefjord sykehus, geriatrisk poliklinikk
 • Narvik sykehus, geriatrisk poliklinikk
 • Kirkenes sykehus, geriatrisk poliklinikk
 • Akershus universitetssykehus, geriatrisk poliklinikk
 • Molde sykehus, alderspsykiatrisk poliklinikk

Poliklinikker som har spørsmål om registeret og vurderer deltagelse kan henvende seg til marit.navik@aldringoghelse.no, tlf: 922 46 004.

Søknad om deltagelse i NorKog