Bruk av data - Aldring og helse

Bruk av data

De deltagende sykehusene i KVALAP, alderspsykiatriske poliklinikker og sengeposter, har felles eierskap til de data som samles inn. Fagrådet bestemmer/forvalter bruk av disse data.

Oslo universitetssykehus Ullevål er dataansvarlig og formell eier av data. Søknad om å benytte data fra registeret sendes fagrådet v/ koordinator Tanja Louise Ibsen. Bruk søknadsskjema nederst på siden. For å få tilgang til data må en være ansatt ved en av de alderspsykiatriske avdelingene som bidrar med innsamling av dette.

Søknad/ide/protokoll må sendes til fagråd for behandling.

Søknad må inneholde konkret informasjon om

  • hvilke data/variabler som ønskes
  • hvem som er ansvarlig for databehandling lokalt
  • forskningsserver data skal lagres på under studien
  • tidsavgrensning
  • retur av data/sletting av data
  • hvem som vil få tilgang til data (forsker, forskningsmedarbeidere o.a.)

Søknadsskjema finner du her

PubliseringRegisteret skal nevnes når studier publiseres på bakgrunn av data fra registeret.