Forlaget aldring og helse

Forlaget aldring og helse er sentral i formidling av kunnskap fra Aldring og helse. Forlaget utgir lærebøker, temabøker, fagrapporter og undervisningsmateriell tilknyttet våre fagområder. Forlaget produserer i tillegg til litteratur også film og lydbøker. Du finner en oversikt over tilgjengelige utgivelser i bokhandelen. Flere publikasjoner kan lastes ned gratis.

Siste foruminnlegg