Effektive kostholdsanbefalinger er viktige i forebyggingen av kognitiv svikt og demens