Palliasjon i Norge

Utviklingen av palliasjon i Norge