Symposium 1.1

Symposium 1.1

Alzheimers sykdom – forståelse, utredning og diagnostikk