Samhandlingsplan

Samhandlingsplan

Hver kommune bør ha en plan for samhandling for pasienter med moderat til alvorlig depresjon