350 nye plasser til dagaktivitetstilbud for personer med demens - Aldring og helse

350 nye plasser til dagaktivitetstilbud for personer med demens

Helsedirektoratet gjør det nå mulig å opprette 350 nye dagaktivitetsplasser som skal være tilrettelagt for personer med demens i kommunene. Aldring og helse tilbyr støtte til kommunenes arbeid for å opprette slike plasser.