”STERK” Støtte, Erfaring og Kunnskap – Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemning

STERK er et toårig samarbeidsprosjekt mellom frivillige organisasjoner og kompetansemiljøer innenfor tjenestetilbudet for personer med utviklingshemning. Målsettingen er å utvikle kursmodeller som ivaretar pårørendes behov for kunnskap og støtte. Norsk Forbund for Utviklingshemmede er søkerinstans for prosjektet, mens Utviklingshemning og aldring har ansvaret for den administrative gjennomføringen. Prosjektet startet opp i januar 2010, finansiert med Extra-midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.