Alle kurs

E-læring

Aldring, eldrehelse og utviklingshemning

E-læringskurset gir basiskunnskap om aldring og helse hos personer med utviklingshemning.

Gå til kurset
Tema

Kurset handler om aldringsprosessen, helse og funksjonsendringer, dokumentasjon av endringer samt tilrettelegging slik at eldre med utviklingshemning sikres faglig forsvarlig og personsentrert oppfølging.

Målgruppe

Helse- og omsorgspersonell som gir tjenester til eldre personer med utviklingshemning. Pårørende til personer med utviklingshemning kan også ha nytte av kurset.

 

Læringsform

E-læring

Fagområder

Utviklings­hemning

Kompetanse

Gir kursbevis

Pris

Gratis

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Lene Kristiansen
Spesialrådgiver
Frode Kibsgaard Larsen
Frode Kibsgaard Larsen
Spesialrådgiver og stipendiat

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter