Aldring, eldrehelse og utviklingshemning - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

E-læring

Aldring, eldrehelse og utviklingshemning

E-læringskurset gir basiskunnskap om aldring og helse hos personer med utviklingshemning. Temaene dreier seg om aldringsprosessen, helse og funksjonsendringer, dokumentasjon av endringer samt tilrettelegging slik at eldre med utviklingshemning sikres en faglig forsvarlig og personsentrert oppfølging.

Gå til kurset
Målgruppe

Helse- og omsorgspersonell som gir tjenester til eldre personer med utviklingshemning.

Pårørende til personer med utviklingshemning.

 

Læringsform

E-læring

Fagområder

Utviklings­hemning

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter