Avsluttet forskningsprosjekt

Mobilitet og skjulte utfall

En delstudie i prosjektet «Skjulte symptomer etter hjerneslag»

Bakgrunn: Hjerneslagbehandling har endret seg mye det siste tiåret, og 2/3 av pasienter med hjerneslag har nå kun lette eller ingen synlige utfall, gjerne omtalt som “skjulte symptomer”.

Hensikt: Formålet med studien er å kartlegge hvordan mobilitet og romlig orienteringsevne utviklet seg fra akutt fase til ett år etter et mildt hjerneslag. I tillegg ønsket vi å se på hvilke faktorer som hadde sammenheng med å være i fysisk aktivitet etter et slikt hjerneslag.

Metode: Studien inkluderte ca 100 personer mellom 18 og 70 år som ble innlagt på Slagenheten ved OUS Ullevål eller ved Bærum sykehus med et lite hjerneslag i perioden november 2014 til desember 2016. Pasientene ble undersøkt i akutt fase, samt 3 og 12 måneder etter hjerneslaget. Gange, balanse og romlig orienteringsevne ble undersøkt ved hvert testtidspunkt. Ved 12 måneder fylte deltagerne også ut spørreskjema om bl.a. romlig orienteringsevne, fysisk aktivitet, angst, depresjon og fatigue (utmattelse).