Musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling handler om hvordan vi integrerer musikk, sang og bevegelse i miljøarbeidet.

Målet er at denne typen miljøbehandling skal bli en naturlig del av hverdagen til personer med utviklingshemning og deres tjenesteytere.

Opplæring i musikkbasert miljøbehandling gir kompetanse i bruk av musikk for å øke livskvalitet, mestring og egenverd hos personer med utviklingshemning. Opplæringen gir nye verktøy for å bedre ansattes hverdag.

Det er utarbeidet en egen ABC perm om musikkbasert miljøbehandling for tjenesteytere som jobber med personer med utviklingshemning.

Klikk her for mer informasjon om ABC opplæringen Musikkbasert miljøbehandling.

Klikk her for mer informasjon om musikkbasert miljøbehandling generelt.