Utviklingshemning og beinskjørhet

Beinskjørhet blir også kalt osteoporose. Personer med utviklingshemning kan være i risikogruppe for å utvikle sekundær osteoporose. Beinhelse handler om å forebygge og opprettholde et sterkt skjelett gjennom livet.

Temahefte Beinhelse

Temaheftet Beinhelse omhandler hvordan en kan forebygge og behandle osteoporose og D-vitaminmangel. Undersøkelser viser at voksne og eldre personer med utviklingshemning har en stor risiko for nedsatt mengde kalk i skjelettet. Sammen med lavt nivå av D-vitamin i blodet er dette en kombinasjon som kan føre til beinskjørhet. Flere personer med utviklingshemning utvikler i ung alder en sekundær for for beinskjørhet. Det på grunn av at enkelt syndrom ikke bygger opp en tilstrekkelig godt skjelett i ungdomsrene, slik at brudd forekommer tidligere enn antatt og ved mindre påkjenninger på skjelettet.

Osteoporose kan på sikt medføre kroniske smerter og invalidisering, men sykdommen kan forebygges og behandles ved en rekke tiltak.

Temheftet beinhelse skal også revideres i løpet av 2021.