Utviklingshemning og diabetes type 2

Mange voksne og eldre personer med utviklingshemning antas å ha diabetes type 2. Forebygging og kunnskap om hvordan vi kan
bistå de som lever med sykdommen kan bidra til økt livskvalitet for voksne og eldre personer med utviklingshemning.

Temaark om diabetes type 2

Tall fra Norge fra 2020 viser at mellom 316 000 og 345 000 personer har diabetes. Cirka 90 prosent av alle med diabetes har type 2, og det er estimert at cirka 60 000 personer kan ha diabetes uten å vite det. Antall diabetestilfeller er doblet på 20 år viser tallene fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no).

På bakgrunn av disse tallene, som er ikke er unike for Norge, antar vi at mange voksne og eldre personer med utviklingshemning har diabetes type 2. Undersøkelser fra andre land viser at de har to til tre ganger større sjanse for å utvikle diabetes type 2 sammenlignet med befolkningen generelt, og at de utvikler det mye tidligere i livet.

Hva er diabetes type 2?

Diabetes mellitus type 2 (medisinsk fagspråk), eller diabetes type 2 som det ofte kalles, er en kronisk metabolsk tilstand som utvikler seg langsomt og over tid. Hos personer med diabetes type 2 er kroppens evne til å nyttiggjøre seg av næringsstoffene glukose (sukker), fett og proteiner forstyrret på grunn av insulinresistens, insulinmangel eller begge deler.

Les mer om diabetes type 2 her eller

last ned temaarket Hva er diabetes type 2 som pdf

Metabolsk syndrom hos personer med utviklingshemning

Metabolsk syndrom er en samlebetegnelse på forstyrrelser i kroppens forbrenning av næringsstoffer som øker risiko for sykdom. International Diabetes Federation (IDF) definerer metabolsk syndrom som en samling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, for diabetes, økt fastende blodsukker, abdominal fedme (magefett), høyt kolesterol og høyt blodtrykk

Les mer om metabolsk syndrom her eller

last ned temaarket om metabolsk syndrom som pdf

Høyt blodsukker

Blodsukker er innhold av sukker (glukose) i blodet. Blodsukker kommer fra karbohydrater i maten vi spiser. Glukose er næring for cellene i kroppen og gir oss energi. Ved diabetes type 2 lages det for lite insulin eller det virker for dårlig. Da blir sukkeret liggende igjen i blodet og en får for høyt blodsukker.

Les mer om høyt blodsukker her eller

last ned temaarket om høyt blodsukker som pdf

Lavt blodsukker

Hvis kroppen har for lavt blodsukker får ikke cellene i kroppen næring. For lavt blodsukker kalles hypoglykemi, og defineres som blodsukker under 70mg/dl eller 3,9 mmol/l.

Les mer om lavt blodsukker her eller

last ned temaarket om lavt blodsukker som pdf

Hjelp ved for høyt eller for lavt blodsukker

Noen ganger er det vanskelig å skille symptomer på for høyt eller for lavt blodsukker. Symptomene kan være like. Hvis den du møter har sløv tale, virker forvirret eller påvirket, er svett og skjelven, er kvalm og uvel, eller mangler evne til å si hva som plager vedkommende, så er det viktig å vurdere om det kan være høyt eller for lavt blodsukker.

Les mer om hjelp ved for høyt eller for lavt blodsukker her eller

last ned temaarket om hjelp ved for høyt eller for lavt blodsukker som pdf

Medikamentell behandling av diabetes type 2

Fastlegen ordinerer medikamentell behandling, og det finnes mange legemidler for å senke blodsukker. Metformin anbefales som førstevalg ved oppstart av blodsukkersenkende legemiddelbehandling av diabetes type 2.

Les mer om medikamentell behandling av diabetes type 2 her eller

last ned temaarket om medikamentell behandling av diabetes type 2 som pdf

Kost- og aktivitetsråd ved diabetes type 2

Det er liten tvil om at mange personer med utviklingshemning kan bedre sin livskvalitet og helse ved å legge om kost- og aktivitetsvaner, men det finnes ingen enkle løsninger på hvordan endre på vaner og livsstil.

Les mer om kost- og aktivitetsråd ved diabetes type 2 her eller

last ned temaarket om kost- og aktivitetsråd ved diabetes type 2 som pdf

Internasjonale anbefalinger innen behandling av diabetes type 2 hos voksne med utviklingshemning

En internasjonal forskningsgruppe for helse for personer med utviklingshemning har kommet med anbefalinger som tiltak i behandlingen av diabetes type 2 hos voksne med utviklingshemning. Anbefalingene er basert på 15 helseindikatorer som blir benyttet for å observere og følge opp personer med diabetes type 2 i England.

Les mer om de internasjonale anbefalingene innen behandling av type 2 hos voksne med utviklingshemning her eller

last ned temaarket om internasjonale anbefalinger innen behandling av diabetes type 2 hos voksne med utviklingshemning som pdf

Temaarkene er laget av Stine Skorpen.

Kunnskapsgrunnlaget til disse temaarkene er hentet fra mange kilder, og skrevet av Stine Skorpen, og er kvalitetssiktet av Dr. Anne Brækhus, spesialist i nevrologi og overlege ved Oslo universitetssykehus og Aldring og Helse.