Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Rettferdighetsprinsippet

Les opp

Definisjon

Idéen om at alle personer skal få like muligheter ut fra sin situasjon.

Utdypning og eksempler

Rettferdighetsprinsippet innebærer ikke at goder alltid fordeles likt. Noen pasienter får for eksempel mange besøk av hjemmesykepleien hver dag, mens andre får en gang i uka. Alle skal få den helsehjelpen de trenger. Men pasienter har ulike behov, og derfor får ikke alle like mange besøk.