Psykisk sykdom hos eldre, Bodø 20.-21. sept. 2017

Dette er et tverrfaglig kurs tilrettelagt for personell som arbeider i primærhelsetjeneste og allmennpsykiatri, både i og utenfor institusjon, inkludert DPS.

Kursets hovedfokus vil være depresjon, angst, psykose og rus hos eldre. Både utredning, omsorg og behandling vil bli belyst. Kurset inneholder forelesninger, bruk av nettressurser, gruppearbeid og plenumdiskusjoner.

 

Sted: Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, Bodø

Pris
kr 3 500,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
Påmelding er ikke tilgjengelig