Vi vet for lite om kreft hos voksne personer med utviklingshemning - Nasjonalt senter for aldring og helse

Vi vet for lite om kreft hos voksne personer med utviklingshemning

– Vi burde forvente at flere voksne med utviklingshemning skulle få kreft i dag, men saken er at vi ikke vet om de utvikler kreft like ofte som befolkningen generelt, skriver fagkonsulent Stine Skorpen ved Aldring og helse i denne kronikken.

Stine Skorpen: Opptatt av kreft og utviklingshemning.
Foto: Martin Lundsvoll

Ønsker du å lære mer om kreft hos voksne personer med utviklingshemning, så arrangerer Nasjonalt senter for aldring og helse og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser en internasjonal konferanse på Frambu, 18. og 19. mai.

Hit kommer de fremste forskerne innen fagfeltet og de vil presentere den nyeste forskningen. Vi får også besøk av personer med utviklingshemning og pårørende som vil formidle personlige erfaringer fra sine kreftforløp. På dag to vil det være arbeidsgrupper hvor dere kan bidra og diskutere med andre fagfolk erfaringer fra feltet, eller bare lytte og lære av andres erfaringskunnskap. Konferansen vil foregå på engelsk.

For mer informasjon om konferansen og påmelding