Velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt/demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt/demens