Marita, søstera mi! - Nasjonalt senter for aldring og helse

Pårørendefilm Marita, søstera mi!

Filmen er aktuell for alle som søker kunnskap om demens og pårørendes rolle i sykdomsutvikling og tjenestetilbud.

Den har fokus på betydningen av riktig omsorg for personer med demens, samhandling mellom pårørende og tjenesteutøvere og tilrettelegging for individtilpasset tilbud.

Marita, søstera mi! kan fritt brukes til informasjon, opplæring eller undervisningsformål, av alle som ønsker det. Det er ikke anledning til å klippe og/eller kopiere deler av filmen uten etter avtale med Aldring og helse.