E-læring: Lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

E-læring: Lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark (USHT) har utviklet et e-læringskurs om lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming. Prinsippene i lindrende omsorg og behandling, også kalt palliativ behandling, innebærer mer en kartlegging av symptomer og plager og hvordan lindre disse. Det er også viktig at man informerer, gir støtte og annerkjennelse, følger opp og sikrer god kommunikasjon mellom alle involverte (personen med utviklingshemning, pårørende, nærpersoner og helsepersonell). Det å utøve lindrende omsorg er krevende, og de ansatte trenger ofte kompetanseheving for å sikre at alle får gode nok helse- og omsorgstjenester.

Som en del av dette utviklingsprosjektet har USHT Hedmark også samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Høgskulen på Vestlandet om å lage opplæringsfilmer om smerter og smertekartlegging. Disse er tilgjengelige på en egen temaside om smerter og smertekartlegging.

Kurset er tilgjengelig på KS Læring

E-læringskurset er tilgjengelig for kommunalt ansatte på KS læring. Er du ikke ansatt i en kommune som har tilgang til KS læring så kan du logge inn som gjestebruker. Se brukermanualen for nyttige tips om innlogging og gjennomføring av kurset, og for informasjon om å lage seg en slik gjestebruker-konto.

Kursets innhold

Kurset som går over seks moduler inneholder grunnleggende informasjon om hva lindrende omsorg og behandling er, og hvordan den kan gis. Målet med kurset er at både faglært og ufaglært helsepersonell som jobber innen tjenesten for mennesker med utviklingshemming skal få økt sin kompetanse innen lindrende omsorg og behandling. Kurset kan tas individuelt, men også gjerne i gruppe, eksempelvis i forbindelse med intern opplæring og veiledningsmøter. Kursets tidsbruk er estimert til 4-5 timer og kan stoppes underveis når du er logget inn. Kurset består av quiz’er, refleksjonsoppgaver og filmer.

Modul 1: Helse og sykdom hos mennesker med utviklingshemming

Modul 2: Lover, rettigheter og etiske betraktninger

Modul 3: Lindrende omsorg og behandling

Modul 4: Symptomer og symptomlindring

Modul 5: Fra tiltaksplan til palliativ plan

Modul 6: Avskjedsritualer, sorg og oppfølging

Kontakt

Prosjektleder Rikke Anita Torgersen ønsker at du tar kontakt om du trenger bistand for å finne kurset og logge inn. Ta også kontakt om du har andre spørsmål og innspill knyttet til e-læringsprogrammet eller temaet lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming.

Rikke kan nås på rikke.anita.torgersen@hamar.kommune.no eller telefon 414 08 563 / 932 53 907