Syndrom som kan gi økt risiko for kreft - Nasjonalt senter for aldring og helse

Syndrom som kan gi økt risiko for kreft

Informasjonen er hentet fra en artikkel som er publisert i Pediatric, Bood & Cancer i 2018 (1). Dr. Raoul Hennekam presenterte resultatene på et webinar om kreft og personer med utviklingshemning i april 2021. Mange av disse syndromene er svært sjeldne, og interesserte kan lese mer om de ulike syndromene på nettsidene til Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser eller hos Senter for sjeldne diagnoser.

Flere av disse sjeldne tilstandene krever livslang oppfølging med tanke på kreft.

SyndromKrefttype
Beckwith-Wiedemann syndromWilms tumor (kreft i nyrene hos barn)
Hepatoblastom (leverkreft)
Adrenocortical carcinom (binyrebarkkreft)
Pankreoblastom (bukspyttkjertel kreft)
Rhabdomyosarkom (bløtdelskreft hos barn)
Nevroblastom (kreft som utgår fra det sympatiske nervesystem)
Blooms syndromAkutt lymfatisk leukemi (ALL)
Akutt myelogen leukemi (AML)
Lymfekreft
Tykk- og endetarmskreft
Brystkreft
Kardiofaciokutant syndrom
(CFC)
Akutt lymfatisk leukemi (ALL)
Down syndromAkutt lymfatisk leukemi (ALL)
Akutt myelogen leukemi (AML)
Testikkelkreft
Costello syndromRhabdomyosarkom (bløtdelskreft hos barn)
Nevroblastom (kreft som utgår fra det sympatiske nervesystem)
Kreft i urinblære
Dyskeratosis congenita
(Medfødt myotoni)
Myelodysplastiske syndromer som kan føre til akutt myelogen
leukemi (AML)
Plateepitelkarsinom (hudkreft)
Fanconis anemi (medfødt
anemi)
Myelodysplastiske syndromer som kan føre til akutt myelogen
leukemi (AML)
Plateepitalkarsinom (hudkreft)
Kreft i hode, nakke, spiserør, lever, kvinnelige kjønnsorgan spesielt
etter 20-årsalder (Nhi.no)
Gorlin syndromBasalcellekreft (hudkreft)
Medulloblastom (kreft i hjernen hos barn)
Nevrofibromatose type 1
(NF1)
Optisk gliom (svulster som påvirker synsnerven)
Ondartede perifere nerveskjedesvulster
Hjernetumor
Nijmegen breakage syndromLymfekreft
Medulloblastom (kreft i hjernen hos barn)
Gliom (svulst i sentralnervesystemet)
Rhabdomyosarkom (bløtdelskreft hos barn)
PTEN hamartoma tumor syndrom (Cowden)Cerebellært gangliocytom (tumor i lillehjernen)
Kreft i skjoldbruskkjertelen
Brystkreft, livmorkreft,nyrekreft
Tykktarmskreft og melanom
Shwachman-Diamonds syndromMyelodysplastiske syndromer som kan føre til akutt myelogen
leukemi (AML)
Simpson-Golabi-Behmel syndromWilms tumor (kreft i nyrene hos barn)
Hepatoblastom (kreft i lever)
Nevroblastom (kreft som utgår fra det sympatiske nervesystem)
Gonadoblastom (svulster i de kvinnelige- og mannlige kjønnsorgan)
WAGR syndrom
(Wilms tumor-Aniridi-Genitale
avvik-Retardasjon av vekst og utvikling” syndrom)
Wilms tumor (kreft i nyrene hos barn)
Gonadoblastom (svulster i de kvinnelige- og mannlige kjønnsorgan)
Kreft i lever

Last ned temaarket Syndrom som kan gi økt risiko for å utvikle kreft som pdf her

Referanse:
  1. Floor A M Postema, Saskia M J Hopman , Raoul C Hennekam , Johannes H M Merks. 2018. Consequences of diagnosing a tumor predisposition syndrome in children with cancer: A literature review. Pediatric, Blood & Cancer. doi: 10.1002/pbc.26718.