Lær mer om utviklingshemning og kreft - Nasjonalt senter for aldring og helse

Lær mer om utviklingshemning og kreft

På denne siden finner du lenker til artikler, bøker, filmer, webinarer og konferanser om utviklingshemning og kreft

Fagartikkel om kreft hos personer med utviklingshemning er publisert i Medlemsblad for Norsk onkologisk forening, Onkonytt. no. , nr. 1 2022

Webinarer om kreft hos personer med utviklingshemning

Sammen med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har vi arrangert tre gratis webinar med ulike tema. Internasjonale og norske forelesere har bidratt med sine kunnskaper og erfaringer i feltet. Webinarene gir kunnskap om kreftforekomst, epidemiologi, genetikk, hvordan snakke om alvorlig sykdom og død, palliasjon, smerter i forhold til kreft. Webinaret den 4. mai var på norsk og omhandlet hva vi vet om kreft og personer med utviklingshemning i Norge og hva vi har av hjelpemidler og informasjonsmateriell på norsk som er tilrettelagt for personer med utviklinghemnning. Du kan også lære om hvordan du kan tilrettelegge for lindrende behandling på best mulig måte for voksne og eldre personer med utviklingshemning.

Her kan dere finne noen av forelesningene

Bøker

undersøkelse og behandling av kreft hos kvinner
undersøkelse og behandling av kreft hos menn

Les pdf av Undersøkelse og behandling av kreft hos kvinner her

Les pdf av Undersøkelse og behandling av kreft hos menn her

Film – mammografi

gunvor-skal-til-mamografi

Filmen er ment å kunne sees før en mammografiundersøkelse for å forberede kvinnene på hva som vil skje ved undersøkelsen. Filmen vil også kunne brukes av kvinner som trenger en mer visuell gjennomgang av hva en mammografi undersøkelse er. 

I 2009 vant Kreftforeningen sammen med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse ved prosjektleder Stine Skorpen, årets Extra-pris. Prisen deles ut fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og vinnerprosjektet var Utviklingshemning og kreft. I det prosjektet ble det produsert 3 bøker Kvinne- undersøkelse og behandling av kreft, Mann- undersøkelse og behandling av kreft og Kreft hos voksne og eldre personer med utviklingshemming. Filmen er produsert med midler fra Extra-prisen og kreftforeningen. 

Anette forteller om sin kreftsykdom – film