Kartlegging og utredning av avføringsmønster - Nasjonalt senter for aldring og helse

Kartlegging og utredning av avføringsmønster

Toalettvaner må kartlegges i minimum en uke for å finne årsaken til forstoppelse. Det vil si en nøye undersøkelse av personens toalettmønster som vil gi en oversikt over når på døgnet vedkommende går på do og hva som kommer ut (konsistens). Dette må registreres hver dag. Samtidig må vi registrere daglig hva vedkommende spiser og drikker gjennom døgnet og hva som blir utført av fysisk aktivitet.

Det må også undersøkes hvordan vedkommende har det psykisk, har det skjedd noe trist i det siste, noe som kan påvirke humøret, matlysten eller det daglige aktivitetsnivået? 

Har personen med utviklingshemning evne til å gjenkjenne følelsen av avføringstrang? Dette er viktig å vite når vi skal utvikle tiltak.

Av og til må en ta en røntgenundersøkelse for å se om det kan være noe inne i tarmen som gjør at avføringen ikke lenger passerer som vanlig, for eksempel en svulst.

Etter en uke har vi oftest fått en oversikt og da må alle faktorer vurderes sammen. Resultatene fra kartleggingen gjennom uka må vurderes sammen med eventuelle sykdommer eller funksjonshemninger og mulige bivirkninger av medikamenter for å få en helhetlig forståelse av situasjonen.

Når vi har fått en helhetlig oversikt må vi planlegge personlige tiltak og iverksette dem. Tiltakene må løpende vurderes.