Utviklingshemning, demens og aldring - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Utviklingshemning, demens og aldring

Nettforeleser er Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver, Aldring og helse