Utfordringer i arbeidet med voksne og eldre personer med utviklingshemning - Nasjonalt senter for aldring og helse

Utfordringer i arbeidet med voksne og eldre personer med utviklingshemning

Vernepleier og opplæringsansvarlig for utviklingshemning i Aldring og helse, Lene Kristiansen, svarte på faglige spørsmål tirsdag i anledning Nasjonal bibliotekdag. Les svarene her.