Trening og vektreduksjon blant overvektige med diabetes type 2 bedrer blodgjennomstrømning i hjernen, men hindrer ikke kognitiv svikt - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Trening og vektreduksjon blant overvektige med diabetes type 2 bedrer blodgjennomstrømning i hjernen, men hindrer ikke kognitiv svikt