Smerter hos personer med utviklingshemning - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Smerter hos personer med utviklingshemning

Personer med utviklingshemning er mer sensitive for smerter sammenlignet med befolkningen forøvrig, viser ny forskning.