Skalaer og tester for demens hos personer med utviklingshemning - Aldring og helse

Skalaer og tester for demens hos personer med utviklingshemning

Her kan du laste ned en oversikt over de mest vanlige skalaer og tester som er benyttet når personer med utviklingshemning utredes for demens.