Psychometric evaluation of the Holden Communication Scale (HCS) for persons with dementia - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Psychometric evaluation of the Holden Communication Scale (HCS) for persons with dementia