Personer med utviklingshemning med god forståelse av sunn livsstil - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Personer med utviklingshemning med god forståelse av sunn livsstil

Personer med utviklingshemning hadde god forståelse av hva det vil si å leve sunt og ha en sunn livsstil. Men det er en utfordring å omsette forståelse til handling, viser ny studie.