Biblioteket - Tidligere arrangementer - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Biblioteket – Tidligere arrangementer

Nasjonal bibliotekdag

I 2020 kom fagsjef i alderspsykiatri Marit Tveito til biblioteket, og hun deltok på vårt direkte arrangement i Facebook den 1. september. Tema var «Smittefri, men sosialt isolert – hva med den psykiske helsen til eldre i koronaens tid?»

Marit Tveito, fagsjef alderspsykiatri

Biblioteket ved Aldring og helse ønsket å ha psykisk helse i eldre år som tema for Nasjonal bibliotekdag 1. september. Vi har i de siste årene samarbeidet med vår kommunikasjonsavdeling om et felles interaktivt arrangement i Facebook/Aldring og helse, med en fagperson til stede i biblioteket vårt. Målet er at vår fagansatt svarer på spørsmål fortløpende i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver Petter Hveem.

Vi informerte og oppfordret folk/fagmiljøer i forkant til å komme med spørsmål.

Norsk Bibliotekforening arrangerer Nasjonal bibliotekdag 1. september. Les mer om dagen og årets nasjonale tema.

Aldring og helse har arrangert en interaktiv markering av Nasjonal bibliotekdag i de tre foregående årene. 2019, 2018, 2017

Leseombud, inspirasjonsdag og Bok til alle-bibliotekene

Vestfold fylkesbibliotek arrangerte 28. mars 2017 inspirasjonsdag for leseombud og bibliotekansatte, og tema var demens. Biblioteket ved Aldring og helse og demenskoordinator i Horten kommune var invitert som foredragsholdere. 

Vestfoldbibliotekenes blogg har mer informasjon om inspirasjonsdagen. Aldring og helse skrev en artikkel om leseombudene, Bok til alle-bibliotekene, Leser søker bok og Nasjonalforeningen for folkhelsen, som også deltok på denne inspirasjonsdagen i 2017.