Nytt seniorkurs for personer med utviklingshemning på trappene - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nytt seniorkurs for personer med utviklingshemning på trappene

I perioden juni 2017 til september 2018 vil Aldring og helse sette i gang nye kurs for eldre personer med utviklingshemning i flere kommuner. Kurset er kalt «Meg og min alder», og er et pilotprosjekt.